Bidragsansökan

Följande ansökningsomgång:
1-30.9.2024

Tiden för att fylla i ansökan är ca 25 minuter. Det lönar sig att ha allt material färdigt före man börjar fylla i ansökan.

Det som frågas efter är:

Kontaktuppgifter: Föreningens namn, FO-nummer, kontonummer

Ändamål: En kort mening som beskriver vad ni söker för

Beskrivning: En lite längre beskrivning. Utförligt projektplan läggs till som bilaga

Bilagor: Projektplan, budget, samt redovisning över vilka andra stiftelser/organisationer som ni ansökt om understöd ifrån för samma ändamål samt vilka av dessa har beviljats – ifall det inte framgår ur budgeten)

Registrerade föreningar bör även bifoga senaste bokslut och verksamhetsberättelse!