Helsingestiftelsen

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stödja arbete, forskning och information inom stiftelsens verksamhetsområde och genom att dela ut understöd och donationer till mottagare verksamma i eller med anknytning till Vanda.

Stiftelsen understöder även verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet för befolkningen i Vanda och understöder all annan laglig verksamhet som främjar och stöder stiftelsens ändamål. 

Stiftelsen prioriterar  barn- och ungdomsverksamhet och hembygdsarbete.

Stiftelsens beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.

Följande ansökningsomgång:
1-30.9.2024