Om Helsingestiftelsen

Bakgrund

Helsingestiftelsen sr grundades 1993 (med namnet Sparbanksstiftelsen i Vanda, åren 2010-2020 var namnet Aktiastiftelsen i Vanda sr) av Aktia Sparbank Ab, med grundkapital från Helsingfors Sparbanks kontor i Helsinge socken (Vanda stad från 1974).