Kontaktuppgifter

Stiftelsens epost: info@helsingestiftelsen.fi

 

Styrelseordförande

Ralf Asplund
Högmossgränden 3
01380 Vanda

e-post: ordforande@helsingestiftelsen.fi

Delegationsordförande

Börje Henriksson
Kabelvägen 7
01510 Vanda

e-post: delegation@helsingestiftelsen.fi